Jaki wykop pod szambo

Jak przygotować się do montażu zbiornika na szambo i do prawidłowego wykonania wykopu?
Prace związane z zamontowaniem szamba zaczynamy od zlokalizowania głębokości na której w gruncie usytuowane jest wyjście instalacji kanalizacyjnej w naszym budynku. Standardowo jest ono wykonane około 50cm od poziomu gruntu. Kolejnym krokiem będzie usytuowanie zbiornika na naszej działce. Musimy pamiętać o zachowaniu odległości przewidzanych w przepisach prawnych tj. 2 metrów od granicy działki i 5metrów od budynku. Ma to znaczenie zwłaszcza przy nowo budowanych budynkach, które jeszcze nie przeszły odbioru. Jeżeli już znależlismy miejsce gdzie zbiornik ma zostać zamontowany wykonujemy w nim wykop. Standarowo wykonujemy dołek o wymiarach 50cm większych i głębszych aniżeli wymiary zbiornika podane na karcie katalogowej dostępnej do pobrania na naszej stronie (LINK). Należy pamiętać o skierowaniu krótszego boku w kierunku budynku, ponieważ na tej ścianie znajduje się w naszych zbiornikach fabryczny otwór do podłączenia do budynku o średnicy 160mm. Jeżeli tak wykonamy wykop to dół rury do podłączenia do budynku będzie znajdował się około 80cm od poziomu gruntu. Gdyby ta głębokość okazała się za mała dla zachowania odpowiedniego spadku , który wynosi od 1cm do 3cm na jednym metrze bierzącym, należy poinformować o tym fakcie sprzedawce w celu dobrania odpowiedniego przedłużenia komina i odpowiednio mocniejszej płyty. Należy pamiętać o odpowiednim przygotowaniu podłoża pod zbiornik i wykonania około 10cm podsypki piaskowej na jego dnie i oczyszczeniu go od większych kamieni które mogłyby uszkodzić dno zbiornika. Jeżeli tak wykonamy wszystkie etapy prac nie będziemy mieli problemów z podłączeniem naszego szamba do instalacji kanalizacyjnej budynku.